.

Denní program

6:30 - 8:30 příchod dětí, volná hra

8:30 - 8:45 přivítání nového dne, ranní zábavná rozcvička 

8:45 - 9:45 hlavní společná činnost (výtvarná, pohybová, hudební, rozumová výchova, atd.) 

9:45 - 10:00 dopolední svačinka

10:00 - 11:30 pobyt venku 

11:30 - 12:00 hygiena, oběd, čištění zoubků

12:00 - 12:30 příprava ke spánku/odchod dětí po obědě

12:30 - 14:30 čtení nebo vyprávění pohádek, odpočinek, spánek

14:30 - 15:00 odpolední svačinka, vyzvedávání dětí

15:00 - 17:30 volný odpolední program, pobyt na zahrádce atp.

V případě příznivého počasí a zejména v období od jara do podzimu se budeme snažit využít pro naše aktivity venkovní terasu a zahrádku, kde budeme společně tvořit, pěstovat vlastní zeleninu a bylinky, hrát si a poznávat.